MYK Çevre Sektör Komitesi İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

24 Ocak 17

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca çevre sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Çevre Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

MYK’nın faaliyetlerine başlayan 26 ıncı sektör komitesi olan Çevre Sektör Komitesinin ilk toplantısında Komite Başkanlığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcisi Özlem İRİTAŞ, Başkan Vekilliğine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Hülya ÇAKIR oybirliği ile seçildi.

270117-3


HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum