Mobil Menü

İtiraz ve Şikayetler

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, HÜBTUAMPBB tarafından belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebidir.  

Şikâyet: Bir kişinin ve kuruluşun, HÜBTUAMPBB’nin itiraza konu olanlar haricindeki faaliyetlerine veya HÜBTUAMPBB tarafından belgelendirilen bir kişinin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizlik bildiren ve cevaplanması istenen talebidir.