Mobil Menü

İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

 • Her türlü itiraz ve şikâyet öncelikli olarak HÜBTUAMPBB Yönetimi tarafından ele alınarak değerlendirilir.
 • Teorik sınav soru ve sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraza konu olan soruların incelenmesi ve teorik sınav cevap kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
 • İptal edilen soruların olması durumunda söz konusu sorunun tüm adaylar tarafından doğru yapıldığı kabul edilerek teorik sınav sonuçları yeniden değerlendirilir ve yeni sonuçlar adaylara duyurulur.
 • Uygulama sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz sahibinin sınavında görev almamış yeni değerlendiricilerin ilgili sınav kayıtlarını inceleyerek yeniden puan vermesi yoluyla gerçekleştirilir. Yeni puanın, itiraz öncesindeki puanın altında olması durumunda eski puan geçerli kabul edilir ve ilan edilen notta herhangi bir değişklik yapılmaz.
 • Sorulara, sınavlara ve sonuçlara itiraz en az 15 iş günü içerisinde Karar Verici tarafından değerlendirilir.
 • Belge kararına yapılan itiraz HÜBTUAM PBB Yöneticisi tarafından en az 30 iş  günü içerisinde değerlendirilir.
 • Çözüm bulunamaması veya aynı kişiden tekrar gelmesi halinde  İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en az 15(onbeş) iş günü içerisinde itiraz veya şikâyetle ilgili görüş sunar.
 • Sunulan görüş doğrultusunda HÜBTUAM PBB Yöneticisi itiraz ve şikâyeti karara bağlar. İtiraz ve şikâyet sahibinin talebi haklı bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır.
 • İtiraz ve şikâyetin alınması, incelenmeye başlanması ve sonuçlanmasına ilişkin her türlü bilgilendirme aday portalı üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme sonuçları itiraz/şikâyet sahibine bildirir.
 • Değerlendirilen itiraz ve şikâyetlerde, gerek görülmesi halinde adaydan savunma talep edilir.İtiraz veya şikâyete konu olan soruna eylemleri veya kararlarıyla neden olmuş kişiler ile başvuru sahibi veya şikâyete konu olan kişi ile 3. dereceye kadar (3. derece dâhil) altsoy, üstsoy, yansoy ve kayın hısımlığı ilişkisi bulunan kişiler, söz konusu itiraz ve şikâyet başvurusuyla ilgili kararların verilmesine katılamazlar.
 • HÜBTUAM PBB’ye ulaşan itiraz ve şikâyet başvuruları gizli olup, üçüncü taraflara bilgi verilmez.Gerek görülmesi durumunda yalnızca HÜBTUAM PBB’yi akredite eden kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal makamlara bilgi verilmesi söz konusu olduğunda ilgili kişiler haberdar edilir.