Mobil Menü

Hakkımızda


Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından projenin kabul edilmesiyle kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Birimimiz, üniversitemizde yürütülmekte olan araştırma projelerinin ve bölge sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu amaçla Gıda Analiz Teknikleri, Biyolojik Analiz Teknikleri, Spektroskopik Analiz Teknikleri, Kromatografik Analiz Teknikleri, Polimer Analiz Teknikleri, Katalitik ve Yüzey Analiz Teknikleri, Mekanik Test Cihazları, Örnek Hazırlama, PIV ve SEM laboratuvarları ile hizmet vermektedir. Toplam 7360 metrekare kapalı alana sahip bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan HÜBTUAM binasının temeli, 21 Haziran 2013 tarihinde atılmıştır. Merkezde 14 laboratuvar, 10 rezerv laboratuvar, bay ve bayan mescidi, konferans salonu ve kafeterya bulunmaktadır. 2014 yılı Aralık ayı itibariyle faaliyete geçmiştir.HÜBTUAMPBB, UY, UMS, Belgelendirme Programlarını esas alarak personel belgelendirme faaliyetlerini uygulamak üzere kurulmuş bir birimdir.

Buna paralel olarak HÜBTUAMPBB, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na Lİ.04 KAPSAM LİSTESİ’ nde belirtilen UY’ lerden sınav ve belgerlendirme yetkisi almak üzere başvurularda bulunmuştur. Bu UY’ler için yapılan çalışmalar sonrasında, ilgili UMS’lerden yararlanılmıştır.

15.10.2015 tarih ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre, UY’leri tanımlayan unsurlar, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte oluşturulmaktadır. Buna bağlı olarak da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu’nun; yani HÜBTUAMPBB’nin, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Birimimiz, bu kapsamda personel belgelendirme faaliyetlerinde kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek için kurulmuştur.