Mobil Menü

Mülakat Sınav Kuralları

              • Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
              • Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
              • Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir. Sınavda verilen evraklar haricinde; müsvedde kâğıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb.araçlar bulundurması yasaktır.
              • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
              • Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır.
              • Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz.
              • Sınav alanında bulunan GÖREVLİ, ADAY, DENETÇİ ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda DEGERLENDİRİCİ talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir.
              • Değerlendirici adaya sözlü soru sorar aday sözlü cevap verir,
              • Aday anlamadığı soruyu Değerlendiriciden tekrarlamasını isteyebilir,
              • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınava  başlanmaz,
              • Sınav bitiminde sorulara itirazın olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu doldurunuz ve Değerlendiriciye teslim ediniz.
              • Aday mülakat sözlü sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.

              Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.