Mobil Menü

Performans Sınav Kuralları

(Sınav başlamadan önce yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 

 • Sınav planlaması, günü, saati web adresinden ve aday portalından duyurulacaktır.
 • Her aday sınava, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.
 • Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi,  Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
 • KKD ve Ekipmanlar (İş Ayakkabısı, Eldiven, Koruyucu Gözlük, Keser, Pala, Pense, vb.) Adaylardan kişisel kullanım gerektiren ekipmanları yanlarında getirebilirler. HÜBTUAM PBB sınav ekipman ve KKD’leri temin etmektedir
 • Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.
 • Sınav sırasında adayların birbirlerine iş tarif etmesi, bilmediği konularda yardım istemesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine aykırı davranması yasaktır, bu davranışı gösteren aday/adayların sınavları iptal edilir.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise Değerlendirici tarafından  adayın sınavı sonlandırılır.
 • Sınav sırasında tüm adaylara 20 dk. ihtiyaç molası verilir.
 • Zorunlu durumlarda gözetmen eşliğinde adaya mola verilir.
 • Adaylar sınava başlamadan önce, cep telefonlarını sessize almak zorundadırlar.
 • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve  "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınav  başlamaz.
 • Adaylar Performans sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.
 • Aday herhangi bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır.
 • Cevaplama ve İşaretleme kuralları soru kitapçığında belirtilmektedir.
 • Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “SORU İTİRAZ FORMU”nu doldurunuz.
 • Soru kitapçığını ve "SORU İTİRAZ FORMU’nu sınav görevlilerinin teslim almasını bekleyiniz.
 • Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır.

Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.