Mobil Menü

Performans Sınav Kuralları

Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demirci ve Betoncu için geçerli;

 • Sınav sırasında adayların birbirlerine iş tarif etmesi, bilmediği konularda yardım istemesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine aykırı davranması yasaktır, bu davranışı gösteren aday/adayların sınavları iptal edilir.
 • Aday verilen performans soru kitapçığından aday sıra numarasına göre yapacağı elemanlar belirtilmiştir,
 • Adayın Değerlendiriciye “oldu mu? Tamam mı?   gibi konuşması yasaktır,
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise Değerlendirici tarafından  adayın sınavı sonlandırılır.
 • Sınav sırasında tüm adaylara 20 dk. ihtiyaç molası verilir. (Betoncu hariç) İhtiyaç halinde ise gözetmen eşliğinde adaya mola verilebilir.
 •  Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır,
 • Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir. Sınavda verilen evraklar haricinde; müsvedde kâğıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb.araçlar bulundurması yasaktır,
 • Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
 • Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz,
 • Sınav alanında bulunan GÖREVLİ, ADAY, DENETÇİ ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda DEĞERLENDİRİCİ talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir,
 • Adaylar soru kitapçığında bulunan ilgili yerleri doldurmalıdır, (Betoncu hariç)
 • Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır,
 • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınava  başlamayınız.
 • Sınav bitiminde sorulara itirazın olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu doldurunuz ve Değerlendiriciye teslim ediniz.Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır. (Betoncu hariç)
 • Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.

Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.


İnşaat İşçisi için geçerli;

   • Sınav sırasında adayın bilmediği konularda yardım istemesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine aykırı davranması yasaktır, bu davranışı gösteren adayın sınavı iptal edilir.
   • Adayın Değerlendiriciye “oldu mu? Tamam mı?   gibi konuşması yasaktır,
   • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise Değerlendirici tarafından  adayın sınavı sonlandırılır.
   • Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir.
   • Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
   • Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz,
   • Sınav alanında bulunan GÖREVLİ, ADAY, DENETÇİ ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda DEGERLENDİRİCİ talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir,
   • Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır,
   • İhtiyaç halinde  gözetmen eşliğinde adaya mola verilebilir.
   • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınava  başlamayınız.
   • Sınav bitiminde sorulara itirazın olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu doldurunuz ve Değerlendiriciye teslim ediniz.
   • Aday performans sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.

   Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.