Mobil Menü

Teorik Sınav Kuralları

                • Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır,
                • Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir. Sınavda verilen evraklar haricinde; müsvedde kâğıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb.araçlar bulundurması yasaktır,
                • Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
                • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır,
                • Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır,
                • Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz,
                • Sınav alanında bulunan GÖREVLİ, ADAY, DENETÇİ ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda DEĞERLENDİRİCİ talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir,
                • Sınav başladıktan ilk 10 dakika ve son 5 dakikası sınavdan dışarı çıkmak yasaktır,
                • Soru kitapçığına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için siyah kurşun kalem kullanılacaktır, adayların birbiri ile konuşmaları, kalem, silgi  istemeleri yasaktır,
                • Adayların soru kitapçıklarının ön ve arkasında bulunan ilgili yerleri doldurmalıdır,
                • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve  "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınav  başlamaz,
                • Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu doldurunuz,
                • Soru kitapçığını ve “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu sınav görevlileri teslim alır. Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır,
                • Adaylar teorik sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır,
                • Aday herhangi bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır,

                Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.