Mobil Menü

Sınav Kuralları

PERFORMANS SINAV KURALLARI

 

1.       Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur

2.       Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınavda kullanacağı kişisel el aleti, takım ve kişisel koruyucu donanım ile sınava katılır. Gerekli koşulları sağlamayan adaylar sınava giremezler. HÜBTUAM PBB gerekli el aleti, takım ve kişisel koruyucu donanımı tedarik etme zorunluluğu yoktur.

3.       HÜBTUAM PBB adayın  KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) İş ayakkabısı, iş kıyafeti, gözlük, baret vb. İş kıyafetlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Aday gerekli kurallara uyup uymamakla kendi mesuldür.

4.       HÜBTUAM PBB adayın performans sergileyeceği malzemeyi (inşaat demiri, ahşap kalıp malzeme, beton, vb. ) malzemeyi tedarik etmekle yükümlüdür.

5.       Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah, vb cihazlarla sınava katılamaz. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır

6.       Aday Performans sınavında kullanması gerekli olan el aletlerini (Keser, testere, metre, demir kesme makası, kerpeten, çekiç vb.) aletlerle katılabilir.

7.       Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

8.       Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.

9.       Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.

10.    Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.

11.    Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

12.    Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir ve sınav süresine eklenir.

13.    Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır. · Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

14.    Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

15.    Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

 

TEORİK (YAZILI) SINAV KURALLARI

 

1.       Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

2.       Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınavda kullanacağı kurşun kalem, silgi kalem tıraş (kalem açacağı) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

3.       Soru kitapçığını alır almaz kapağında ön kısmında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Değerlendiriciye başvurunuz.

4.       Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

5.       Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

6.       Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.

7.       Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

8.       Adaylar birbirinden kalem, silgvb. araçları isteyemez.

9.       Sınav kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Sınav kâğıdınız başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Sınav kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların sınav kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Sınav adayların sınav süresinden önce sınavı bitirmeleri halinde değerlendirici tarafından sonlandırılır.

10.    Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, koordinatör tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

11.    Adaylar, sınav görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlik bilgileri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

12.    Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar ve imzalar.

13.    Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14.    Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

15.    Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

16.    Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

17.      Aday soru kitapçığı üzerindeki soruları sorular üzerindeki çoktan seçmeli şıklar, boşluk doldurma, doğru yanlış şeklinde belirtilmiş olan alanlara cevaplarını yazmakla ve işaretlemekle yükümlüdür.

18.      Aday soru kitapçığı üzerinde her bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır.

19.      Aday “DOĞRU-YANLIŞ” seçenekli şıklarda seçtiği seçeneği daire içerisine alarak işaretler.

20.     Aday yukarıda yazan kuralları okuyup anladığını imza ile beyan eder.

  

OKUDUM ANLADIM

İMZA: