Mobil Menü

Teorik Sınav Kuralları

(Sınav başlamadan önce yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 

 • Sınav planlaması, günü, saati web adresinden ve aday portalından duyurulacaktır.
 • Her aday sınava, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.
 • Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi,  Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
 • Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.
 • Sınav sırasında kopya çekmek yasaktır. Kopya çekenlerin sınavları iptal edilir.
 • Sınav sırasında dışarı çıkmak yasaktır.
 • Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır. Kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav başladıktan ilk 10 dakika ve son 5 dakikası sınavdan dışarı çıkmak yasaktır.
 • Soru kitapçığına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. 
 • Sınavda adayların birbiri ile konuşmaları ve  kalem, silgi gibi şeyler istemesi yasaktır. 
 • Adaylar sınava başlamadan önce, cep telefonlarını sessize almak zorundadırlar.
 • Yanlarında kesici (sınavlarda kullanılan ekipman keser, pense vb. hariç) alet, silah vb. seyler bulunduramazlar.
 • Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve  "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınav  başlamaz.
 • Adaylar teorik sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.
 • Aday herhangi bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır.
 • Cevaplama ve İşaretleme kuralları soru kitapçığında belirtilmektedir.
 • Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda Değerlendiriciden alacağınız “SORU İTİRAZ FORMU”nu doldurunuz.
 • Soru kitapçığını ve "SORU İTİRAZ FORMU’nu sınav görevlilerinin teslim almasını bekleyiniz.
 • Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır.

Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.