İtiraz ve Şikâyetlerin Alınması

 • HÜBTUAMPBB’nin faaliyetleri ile ilgili her türlü itiraz veya şikâyet başvurusu Aday portalından ve/veya İtiraz ve Şikâyet Formu’nun doldurulması suretiyle yapılabilir.
 • İtirazlar sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve belgelendirmeye ilişkin kararlara (askıya alma, iptal vb.) yapılabilir; itirazların yapılmasında süre sınırlaması vardır.
 • Şikâyet başvurusu itiraza konu olan alanlar dışındaki HÜBTUAMPBB faaliyet ve eylemlerine ilişkin yapılabilir; şikâyet bildiriminde süre sınırlaması yoktur.
 • İtiraz ve şikâyetin, aday portalı üzerinden yapılması halinde; itiraz veya şikâyetin alındığına ilişkin olarak sistem otomatik onay verir. Belgelendirmeyi etkileyen kararlara yapılacak itirazların süresi, kararın HÜBTUAMPBB tarafından ilgili kişiye portal üzerinden bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) işgünüdür.
 • Sınav soru ve cevaplarına yapılacak itirazın süresi aşağıdaki şartlara uygun olarak adaylara HÜBTUAMPBB web sayfası aracılığı ile duyurulur.
 • Sınavlarda sınavın bitiminde verilen süre dahilinde sınav sonunda,
 • Online sınavlarda online sınav sonunda belirtilen süre zarfında.
 • Sorulara itiraz: Sınav bitiminde.
 • Sonuçlara itiraz: Sonuçların duyurulduğu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü.
 • Sınavlara ve/veya Sonuçlara itiraz: Sonuçların duyurulduğu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü.
 • Belge Kararına itiraz: Kararın duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) iş günü.
 • Şikâyet: Şikâyet için süre sınırlaması yoktur. 
 • Belgelendirilmiş bir kişi hakkındakki her türlü şikayet: 15 gün içerisinde söz konusu kişiye tebliğ edilir. (e-posta ile bildirimler resmi yazı niteliği taşımaktadır. Aday Sözleşmesi 3.1.12).     
 • Bu sürelerin geçirilmesi durumunda yapılacak itirazlar kabul edilmez. Şikayet için süre sınırlaması yoktur.

 • Aynı itirazın/şikâyetin üçüncü kez değerlendirilmesine yönelik talep kabul edilmez.
 • Şikâyetler açısından süre sınırlaması mevcut değildir.
 • Şikâyette bulunan kişiye ve içeriğine ilişkin bilgiler sürecin her aşamasında ve sonuçlandırılıp saklanması boyunca gizli tutulur.

Online İtiraz / Şikayet başvurusu için tıklayınız.


İtiraz ve Şikayet Formunu indirmek için TıklayınızHÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum