Teorik Sınav Kuralları

                TEORİK SINAVDA UYULACAK KURALLAR

                (Sınav başlamadan önce yüksek sesle adaylara okunacaktır.)

                1. Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişile) sınav alanından çıkartılır. Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir,
                2. Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir. Sınavda verilen evraklar haricinde; müsvedde kağıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb.   araçlar bulundurması yasaktır,
                3. Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
                4. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır,
                5. Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan haller de değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır,
                6. Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz,
                7. Sınav alanında bulunan GÖREVLİ, ADAY, DENETÇİ ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda  DEĞERLENDİRİCİ talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir,
                8. Soru kitapçığına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için siyah kurşun kalem kullanılacaktır, adayların birbiri ile konuşmaları, kalem, silgi istemeleri yasaktır,
                9. Adaylar soru kitapçıklarının ön ve arkasında bulunan ilgili yerleri doldurur, bu kısımlar değerlendirici tarafından kontrol edilir ve imzalanır,
                10. Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınav başlamaz,
                11. Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda Soru Kitapçığının son sayfasında bulunan “İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU”nu doldurunuz,
                12. Soru kitapçığını sınav görevlileri teslim alır. Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır,
                13. Adaylar teorik sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır,
                14. Aday herhangi bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır, Yanlış cevap sayısı doğru cevapları etkilemez,
                15. Sınav kurallarına uyulmaması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
                16. Sınav Başlama saatinden 15 dk. önce sınav yerinde hazır bulunmayan aday  sınav alanına alınmaz ve sınav hakkını kullanmış sayılır,


                HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
                Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum